💡Kaldıraçlı Getiri Madenciliği Nedir?Pa

Team Francium tarafından yazıldı. Kaldıraçlı getiri madenciliği (LYF) temelleri ve ayrıca ürünün arkasındaki matematik hakkında size yol göstereceğiz.

Bu senaryoyu hayal edin.

Alice mutlu bir çiftçidir. Buğday ekip satarak iyi bir getiri elde eder. Alice daha fazla buğday yetiştirmek istiyor ama sadece sınırlı miktarda parası var. Komşusu Bob'un parası olduğunu biliyor ve ona bir teklifte bulunuyor.

Alice, Bob'a daha fazla tohum almak için borç alıp alamayacağını sorar ve karşılığında Bob'a hasatın bir kısmını öder.

Şimdi Kaldıraçlı Getiri Madenciliği (LYF) bu örneğe uygulayalım. Alice'in başlamak için 1.000 USDC'si olduğunu, ardından Bob'dan 1.000 USDC ödünç aldığını hayal edin. Şimdi Alice'in 2.000 doları var ve çiftçilik için buğday tohumları satın alıyor.

Alice, Bob'a ondan ödünç aldığı 1.000 dolar için %10 faiz öder. Ama Alice 2.000 dolardan gelir elde ediyor ve bu 2 kat kaldıraçla çiftçilik yapıyor.

Yatırım getirisi garanti edilmez. Alice, Bob'dan 1.000 USDC borç almayı teklif ettiğinde, riski anladı. Alice'e 1.000 USDC borç vermezse, parası güvende. Alice'e 1.000 USDC borç verirse, her yıl %10 (100 USDC) faiz kazanır. Ancak Alice buğday ekmezse veya buğday fiyatı düşerse, anaparayı veya faizi geri ödeyemeyebilir.

Bob borç para verirken riskini sınırlamak istiyor, bu yüzden o ve Alice bir anlaşmaya varıyor. Alice'in buğdayının değeri belirli bir miktara düşerse, Alice tüm buğdayı likide edecek ve Bob'un 1.000 USDC'sini iade edecektir. Bu, likidasyonlu Kaldıraçlı Verim Çiftçiliğine bir örnektir.

değilse?

Ama ya Alice, Bob'dan USDC yerine buğday ödünç alırsa? Peki ya Alice'in varlıklarının değeri yalnızca buğdaya bağlı

LYF ile LP tokenlerini Uzun, Kısa ve Riskten Korunma metodları:

Yukarıdaki örnek, Kaldıraçlı Getiri Madenciliği (LYF) yaygın bir kullanımını göstermektedir. LYF, belirli varlıkları ödünç alarak veya long pozisyonla çiftliğin gelirini artırabilir.

İki token için likidite sağlamak (LP), Merkezi Olmayan Finans veya DeFi'de en yaygın kullanım durumudur. LYF'nin performansını anlamak için sabit bir coin modeli oluşturalım.

Bu modelde iki token vardır: Token A ve Stable Coin USDC. Birim olarak USDC miktarını kullanarak P'yi A'nın fiyatı olarak alalım. Başlangıçta Charlie N USDC'ye sahiptir ve A'nın fiyatı P₀'dir. LYF'ye Y kaldıracı ile katıldığında:

 1. N(Y-1) USDC, borç verme havuzundan ödünç alındı

 2. NY/2 USDC (toplam USDC'nin yarısı) A ile değiştirilecek

 3. LP oluşturmak için A & USDC tokenleri yatırıldı

 4. LP tokenleri getiri madenciliği havuzune eklendi

Pozisyonu kapatırken aşağıdaki adımları takip eder:

 1. Tüm LP tokenleri A & USDC için geri alındı

 2. A tokeni USDC için satıldı

 3. N(Y-1) kadar USDC geri ödendi

 4. Geriye kalan USDC sizin elinize geçti

AMM formülüne göre, P değiştiğinde, LP tokenini kullanarak çekebileceğimiz USDC miktarı:

Yani pozisyonu kapattığınızda elinize geçen

Geleneksel uzun pozisyonda, X i uzun pozisyon açarak elde edebileceğimiz kâr X(P-P₀) dir. Genelliği kaybetmeden başlangıç fiyatını P₀=100 yapalım, farklı kaldıraçlarla uzun pozisyon performansı aşağıda gösterilmiştir:

Ancak LYF'nin rolü sadece bu değildir. Hevesli bir al satcısınız, belirli bir tokenin fiyatı belirli bir süre içinde düşecekse, ondan kar elde etmenin en iyi yolunun bu tokeni açığa satmak olduğunu düşünebilirsiniz. Genel adımlar şunlardır: Token A fiyatı P₀ olduğunda, X token A ödünç alın, X token A'yı Y token B için hemen satın, token A fiyatı P'ye düştüğünde, X token A'yı geri alın, bunu yaparak elde ettiğiniz kar X*(P₀-P) belirteci B-borçlanma faizi. LYF ile küçük bir fark var. X token A'ya sahipseniz ve 3 kat kaldıraç pozisyonu açarsanız, borç verme havuzundan otomatik olarak 2X token A ödünç alırsınız ve toplam token A'nın yarısı, 1.5X A token B'ye hemen değiştirilir. 0,5X token Anında kısa bir poz oluşturulur. Geleneksel short'ta, yalnızca bir fiyat düşüşünden kar elde edebilirsiniz, ancak getiri madenciliğii ile, bir fiyat düşüşü ile kazanmanın yanı sıra LP tokenları da kazanabilirsiniz. LP fiyatının fiyatı ile token fiyatının karekök ilişkisi olduğundan, belirli bir varlığı açığa satmak daha güvenli bir yöntemdir. Kısa pozisyon almanın iyi bir yöntem olup olmadığından şüphe duyabilirsiniz, bu yüzden şimdi size aynı modeli kullanarak LYF ile kısa pozisyon oluşturma performansını göstereceğiz.

Başlangıçta Charlie, LYF'ye Y kaldıraç ile katıldığında, başlangıç fiyatı P₀ olan M A'ya sahiptir:

 1. M(Y-1) A borç havuzundan borç alınır

 2. MY/2 A (A’nın yarısı) B’ye dönüştürülür

 3. A&B LP tokenleri için yatırılır

 4. LP tokenleri getiri madenciliği havuzuna aktarılır

Pozisyon kapanırken şu adımlar izlenir:

 1. LP tokenleri geri alınır

 2. Tüm B tokenleri A için Satılır

 3. M(Y-1) A geri ödenir

 4. Geri kalan miktar A size aktarılır

AMM formülüne göre, P değiştiğinde, LP tokeni kullanarak çekebileceğimiz A miktarı

Lp Tokenlerinin toplam değeri

Pozisyonu kapatınca elinize geçen kar

Normal kısa pozisyon açıldığında edilen kar

Genelliği kaybetmeden başlangıç fiyatını 100 yapalım, (benzerlik çözümünden dolayı diğer başlangıç fiyatlarında da aynı performansı alabilirsiniz)

Yukarıdaki şekillerden LYF eğrisinin daha düzgün olduğunu görebilirsiniz. kaldıraç eşit olduğunda, LYF ile uzun ve kısa pozisyon almak, fiyat aşağı/yukarı giderken riski azaltabilir. Kaldıraç, geleneksel short'ın iki katına ulaştığında, belirli bir aralıkta geleneksel uzun/kısa kârını bastırmaya başlar, ancak fiyatlar düştüğünde/yükseldiğinde veya daha yüksek sermaye kullanımı zamanlarında maliyet daha yüksek bir risk olacaktır. Basit bir uzun/kısa stratejisi gibi görünebilir, ancak hesaba katmadığımız önemli bir faktör var: getiri madenciliği verimi veya belki de kendi kendini ayarlayan kaldıraç olarak adlandırabileceğimiz şey. LP tokenlerinizin ödül kazanmaya devam ettiğini ve bu ödüllerin LP tokenlerine yeniden yatırıldığını bilerek, ödünç alınan tokenler sermayeye göre daha düşük bir oran alacaktır, bu nedenle azalan bir kaldıracımız var. Örneğin, A simgesinin kısa bir süre içinde dalgalanması muhtemel değilse, bir LYF uzun/kısa pozisyon onu gelecekte piyasa oynaklığına karşı daha dirençli hale getirebilir. Sabit bir APR otomatik bileşik faiz modelinde, kar aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Last updated