Zarar Durdurma (Stop-loss)

Motivasyon

Geçici kayıp veya sağlanan tokenin önemli bir fiyat düşüşünden kaynaklanan anapara kaybı riskini azaltmak için, Stop-loss adlı bir özellik sunuyoruz: Kullanıcı, kaybedebileceği öz sermayenin maksimum yüzdesini ayarlayabilir. Eşiğe ulaşıldığında, daha fazla kaybı önlemek için pozisyon otomatik olarak kapatılacaktır.

Tasarım ve Tetiklenme

Francium'un getiri madenciliği havuzu, havuzun çift girişinin iki tür tokenini anapara olarak destekler. Kullanıcının ilk iki fon yatırımı tkn0 ve tkn1 ise (burada tkn0 belirli para birimlerinin sayısıdır, tkn1 başka bir para birimidir), Belirtecin fiyatı dalgalandığında, kullanıcı tarafından yatırılan anaparanın ABD doları değeri ve özkaynak deperi değişecektir. Francium protokolü, ikisinin göreli değerine dayalı olarak stop loss'un tetiklenip tetiklenmeyeceğini hesaplayacaktır.

Anapara, anapara değeri ile temsil edilir ve kullanıcının pozisyonunun net değeri, özsermaye Değeri ile temsil edilir.

Gelecekte, fiyat değişikliği nedeniyle, özsermaye Değeri anapara Değerinden düşükse, kullanıcının anaparası zararda demektir.

PrincipalValue = tkn0 + tkn1 * fiyat

Şu anda, kullanıcının ana zarar oranı şudur: kayıp rasyosu = (anapara -özkaynak eğeri) / anapara değeri

Kayıp rasyosu, kullanıcı tarafından belirlenen stop loss değerini aşarsa, Francium kullanıcının pozisyonu otomatik olarak kapatmasına yardımcı olmaya çalışır.

Zarar Durdurma (Stop-loss) Masrafı

Stop-loss botu, pozisyonu kapatırken toplam pozisyonunuzdan %0,3 oranında ücret alacaktır.

Örnek: 8 SOL ve 2x kaldıraç için %20 Stop-loss ayarlarsanız, toplam pozisyonunuzun değeri 16 SOL olur. Stop-loss botundaki gecikmeden dolayı tasfiye edildiğinde 6,4 SOL'den (%20 kayıp) daha az alabilirsiniz. Stop-loss botu ertelenirse, daha fazlasını kaybedebilirsiniz. Bot, pozisyonları her on dakikada bir gözden geçirir. Kayıp %20'yi aşarsa, stop-loss uygulanır. Fiyatlar on dakikalık zaman aralığında daha da düşerse, kayıplar %20'den fazla olabilir ve muhtemelen olacaktır. % 20'yi garantili bir kayıp yüzdesi değil, likidasyon için tetikleyici olarak düşünün.

Last updated